ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi rehabilitanci

Rehanilitant – prywatne gabinety w Warszawie

Imię i Nazwisko
mgr
Michał Garczyński
mgr
Rafał Janiak
dr n.med.
Kamil Ślusarz
Imię i Nazwisko

Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, w którym działamy na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie. Definicja profesora Degi, który jest twórcą polskiej szkoły rehabilitacji, mówi iż rehabilitacja jest „procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia”.

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie całkowitej sprawności pacjenta, tak by ułatwić mu normalne funkcjonowanie w życiu społecznym. Każda rehabilitacja powinna być powszechna, wczesna, kompleksowa i ciągła. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań wyróżniamy rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną.

Ogólne przeciwskazania do wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych:

  • Ciąża i połóg
  • Skłonność do krwawień, miesiączka
  • Nadciśnienie tętnicze złośliwe oraz III stopnia nieunormowane farmakologicznie
  • Ostre infekcje pochodzenia bakteryjnego, wirusowego i grzybiczego, w których obserwujemy podwyższoną temperaturę ciała
  • Przerwanie tkanki łącznej( otarcia, rany, skaleczenia)
  • Wady serca, tętniak, rozrusznik, elementy metalowe
  • Choroba nowotworowa